banner

Milijana Milosavljević 

Javni beležnik

Javnobeležnička kancelarija

Kontakt:

 • Milijana Milosavljević
 • Adresa: Kosmajski Trg 6/I Sopot
 • Telefoni: 

  Kancelarija: 011/283-43-10
  Mobilni: 065/891-10-89
  Ostavine: 011/283-43-00

 • Email: info@belezniksopot.com
              ostavine@belezniksopot.com